Voorwoord Herman Wijffels

Faltins boek is een opdracht om ‘ondernemer van je eigen leven’ te worden. Ik bewonder het doorzettingsvermogen van ondernemers als Faltin. Men lachte hem uit toen hij de conventies van de theemarkt wilde veranderen. Men zei dat het niet zou lukken. Dit boek gaat over lef en moed om te kiezen voor een soort ondernemerschap op basis van visie en vakmanschap. Zelden heb ik ervaren dat literatuur over het starten van een eigen bedrijf zo inspirerend kan zijn. Meestal is er sprake van te veel getallen en statistiek en te weinig praktische tips. Dit boek biedt veel praktische tips waar iedereen die ermee aan de slag wil, zijn voordeel mee kan doen.

Het volledige voorwoord vindt u in het boek.


Over Herman Wijffels

Wijffels studeerde economie in Tilburg. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en vervolgens als Algemeen Secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW). In 1981 trad hij in dienst bij de Rabobank Nederland, waar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. In 1999 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de SER. Van 2006- 2008 was Wijffels bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Wijffels bekleedde tal van nevenfuncties, onder meer als voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg en van de raden van toezicht van het Rijksmuseum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Sinds april 2009 is Herman Wijffels samen met Sylvia Borren co-voorzitter van Worldconnectors, een Nederlandse denktank die zich inzet voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld.