Prof. Muhammad YunusMuhammed Yunus is een persoonlijke vriend van Günter Faltin. Uit dit gesprek tussen Faltin en Yunus wordt duidelijk dat ondernemerschap een manier is om ongelijkheid tussen arm en rijk op te heffen.

Interview met professor Muhammad Yunus  ‘Iedereen kan entrepreneur worden’Hieronder een korte weergave van de thema’s die in het interview aan de orde komen:

Ongelijkheid is een sociale tijdbom


De ongelijke verdeling van inkomen en vermogen, de nog altijd groeiende kloof tussen arm en rijk is een sociale tijdbom, die te allen tijde kan afgaan. De conventionele pogingen van herverdeling, zij het door progressieve belastingtarieven, door loonmaatregelen, staats- of private hulpprogramma’s, bleken niet geschikt te zijn of onvoldoende effect te sorteren om de trend tot een versterkte economische ongelijkheid te stoppen of om te keren.


Succesvol ondernemerschapprogramma

Yunus, professor in economie, heeft een programma ontwikkeld, dat in de hele wereld erkend wordt en in veel landen werd ingevoerd: de armen als ondernemer te beschouwen, ze met behulp van microkredieten de mogelijkheid bieden micro-ondernemingen op te richten en dat met een verbazingwekkend succes. Dat hij voor dit levenswerk de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, toont aan dat het om meer gaat dan alleen de verbetering van de economische situatie van de betrokkenen. Duurzame vrede ontstaat alleen als er een antwoord wordt gevonden op de kloof tussen de inkomens – en vermogensverschillen tussen mensen.

Duurzame vreedzame ontwikkeling

Thema’s die in het interview aan de orde komen: ondernemerschap als wijze om gelijke inkomens- en vermogensverdeling te realiseren; ondernemerschap als ‘latente’ gave, die gestimuleerd kan worden; met hun ondernemerschap kunnen mensen een bijdragen aan de maatschappij leveren. En… iedereen kan entrepreneur worden.
Hiervoor zijn bijzondere vormen van onderwijs nodig:  onderwijs dat mensen voorbereidt op zelfstandigheid. Dat doet het huidige onderwijs onvoldoende of niet. Niet alleen voor een gering aantal mensen die tot nu toe een onderneming starten, maar voor veel meer mensen. Als we entrepreneurship zo begrijpen, biedt het de kans om voorbij de economie een bijdrage te leveren aan een duurzame vreedzame ontwikkeling.