Meer over het boek

Iedereen kan ondernemer worden!

Faltins boek gaat over concept- creatieve oprichtingen. Hierbij staat de creërende mens met zijn idee centraal. Dus … iedereen kan ondernemer worden.

Faltin roept mensen op ondernemer te worden. Er zijn namelijk geen betere alternatieven. Waarom ontstaan er relatief maar zo weinig nieuwe ondernemers? Het heeft te maken met de wijze waarop we tegen ondernemerschap aankijken en de manier waarop starters worden ‘begeleid’. Faltin noemt het ‘ontmoedigt’. De wijze van begeleiding dateert uit de 19de eeuw. En dat terwijl wij in de 21ste eeuw leven. Faltin beschrijft drie stappen die we kunnen zetten om tot meer succesvolle ondernemers te komen:

In drie stappen naar meer ondernemers

In principe zijn er drie stappen om tot meer succesvolle ondernemers te komen:

Stap 1: De makkelijkste…
Ondernemerschap en bedrijfsadministratie/ management van elkaar scheiden.

Stap 2: De moeilijkste…
Een idee vinden, eraan werken, nog meer eraan werken. Tot er een ideeënconcept is dat meer overtuigend is dan de bestaande, conventionele concepten.

Stap 3: Die maakt je bijna onafhankelijk van kapitaal.
Starten vanuit bestaande componenten; in plaats van zelf alles op te zetten.

Voorwoord Herman Wijfels


Prof. Muhammad Yunus


Ondersteuners van het boek


Waarom zou je onderneem je leven zelf lezen?