Niet- schoolse, creatieve omgeving

Onderzoeksresultaten Quest for Creativity

De masterthesis ‘Quest for Creativity’ (Dijkma & Lücker, 2010) beschrijft een onderzoek naar de rol die creativiteit heeft bij een drietal opleidingen van de Hanze Hogeschool, die ondernemerschap willen stimuleren. Creativiteit is belangrijk, omdat het in combinatie met marktkennis leidt tot nieuwe start-ups.

Het onderzoek beschreven in ‘Quest for Creativity’ wijst uit dat creativiteit nagenoeg geen rol speelt in het curriculum van de onderzochte opleidingen. De onderzoekers startten op basis van de (wetenschappelijke) bevindingen van het literatuuronderzoek en hun ervaring in het onderwijs de minor Da Vinci.(www.minordavinci.nl) Deze minor die innovatieprofessionals wil opleiden, speelt zich af in een omgeving die de creativiteit stimuleert.

De onderstaande figuur maakt duidelijk hoe grillig de weg verloopt van het idee naar het concept. Het is een niet lineair, tamelijk complex proces.

Een proces dat een ondernemende houding stimuleert vindt idealiter plaats in een omgeving die mensen ruimte biedt.

In de minor Da Vinci hebben we de ervaring opgedaan dat dit bij voorkeur in een niet schoolse omgeving is.
De schoolse omgeving dwingt docenten en studenten in een bepaalde rol, dit leidt tot patronen die we in het onderwijs gewend zijn.

Als je creativiteit of innovatie wilt stimuleren zorg dan voor een inspirerende omgeving. Hoe die eruit ziet, is afhankelijk van de deelnemers in het proces. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden…

De eisen aan de kennis voor de moderne ondernemer zijn door Faltin als volgt geformuleerd:

Moderne eisen aan de kennis van de oprichter
✔  een eigen innovatief concept ontwikkelen
✔ implementatie van het concept
✔ het verder ontwikkelen van het concept
✔ aanpassingen aanbrengen op basis van veranderende omstandigheden
✔ medewerkers voor het concept kunnen enthousiasmeren
✔  de markt in de gaten houden
✔ vroegtijdig nieuwe trends en technologische ontwikkelingen signaleren
✔  beslissingen over de strategie voorbereiden en nemen
✔  De instantie voor alle principiële beslissingenFAQ