Hoe zorg je er met je onderwijs/ondersteuning voor dat er ondernemers ontstaan?

Faltin geeft aan dat het huidige onderwijssysteem deel van het probleem is en niet de oplossing.

Omgaan met onzekerheid en risico

De bestaande competentieprofielen zijn onvoldoende ingericht op een ondernemend leren proces. Immers het traditionele onderwijs is sterk gericht op antwoorden en zekerheid. Ondernemerschaponderwijs leert ondernemers om te gaan met onzekerheid en risico. Dit soort onderwijs stelt vragen centraal en focust niet op antwoorden. Immers in de realiteit van de ondernemer worden beslissingen in onzekerheid genomen en niet binnen kaders van zekerheid. Zoals Faltin aangeeft ‘Oplossingen moet je zoeken, niet vinden.’

Ontwikkelen van levensperspectieven

Ondernemers moeten leren om economische levensperspectieven te ontwikkelen. Daarvoor is onvoldoende aandacht in de huidige competentiestructuur. Ondernemerschaponderwijs vraagt een holistische benadering, de competentiestructuur is dat zeker niet. Er is een vorm van afvinklijstjes- onderwijs ontstaan. Onderwijs is een sterk hiërarchisch georganiseerd productiebedrijf geworden, waar gestuurd wordt op rendement in output. Deze structuur is niet de meest ideale om goed ondernemerschaponderwijs te laten ontstaan. Dit maakt dat het ondernemerschaponderwijs ook moeilijk accrediteerbaar is.

Opleiden tot innovator

Bij ondernemerschaponderwijs moeten we duidelijk voor ogen hebben, over welke rol van de ondernemer we het hebben. Er zijn er drie:

  • 1. de rol van de eigenaar
  • 2. de rol van de manager
  • 3. de rol van de innovator. (idee/concept)

Het ondernemerschaponderwijs dat Faltin voor ogen heeft, gaat over de derde categorie. Management onderwijs (categorie 1 en 2) is voldoende voorhanden. Onderwijs in categorie 3 niet. Hiervoor ontbreken in het huidige onderwijs ook de leerdoelen/ ontwikkelingsdoelen. Dit zijn voor dit soort onderwijs ook betere begrippen dan ‘competenties’.
Verder moet de vraag gesteld worden of het ondernemerschap onderwezen kan worden door ambtenaren met een vaste aanstelling.

Parels in het stimuleren van ondernemerschap

Toch zijn er pareltjes op het gebied van ondernemerschapstimulering te vinden. Jammer is dat ze sterk afhankelijk zijn van de energie en het doorzettingsvermogen van de docenten of ondernemers die ze zelf hebben uitgevonden. Zij worden niet beschermd door ‘veilige accreditatiekaders’, integendeel. Hieronder een aantal links naar prachtige vormen van initiatieven die bijdragen tot ondernemerschap.

www.kaospilot.dk
www.minordavinci.nl
www.yeahincubator.nl
www.pubgroningen.nl
www.creatieveindustriegroningen.nl

FAQ