Hoe ziet het onderwijsproces/ondersteuningsproces eruit zien als ervolgens de methode Faltin gewerkt wordt?Het onderwijsproces kan op vele verschillende manieren worden ingericht: er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Faltin zijn EntrepreneurshipLabor gaat uit van de onderstaande principes:

Focus: van idee tot concept

Faltin ziet ondernemerschap in een niet- economische omgeving. Het proces dat leidt tot ondernemingen focust op de uitwerking van een idee tot een concept. Het gebruik van componenten maakt dat er vanaf de start sprake is van een professioneel opererende organisatie. De core business van de ondernemer is het ‘Entrepreneurial Design’ en hij is de instantie voor het nemen van beslissingen. Andere zaken laat hij aan professionals over.

Creatieve technieken

Voor dit proces beschrijft Faltin in zijn boek een aantal creatieve technieken, die hijzelf toepast.

Leren van elkaar en van voorbeelden

Zijn EntrepreneurshipLabor toont aan dat hij gelooft dat ondernemers van elkaar ook veel kunnen leren. Altijd begint hij zijn Labor met de zin:

‘We gaan nu luisteren naar ondernemer X en naar zijn bijzondere verhaal. Maar in uw hoofd heeft u uw eigen onderneming. Deze vragen past u toe op uw eigen concept…’

In het boek van Faltin zijn ook  inspirerende voorbeelden opgenomen van historische creatieve oprichtingen.

Inspiratie

De Labors van Faltin zijn inspirerende sessies, waar optimale concentratie heerst en waar ondernemers veel van elkaar kunnen leren. En waar tijd is om te netwerken.

De laatste stap: inschrijven bij de Kamer van Koophandel

In tegenstelling tot ons ondernemerschaponderwijs is de laatste stap die wordt gedaan die naar de Kamer van Koophandel. Immers een onderneming start met een ideeën concept. Het creëren hiervan kost tijd, soms jaren.