Het verhoudt zich het Nederlandse ondernemerschaponderwijs tot dit boek?Alhoewel het Duitse en Nederlandse onderwijssysteem van elkaar verschillen, geldt dat wat Faltin schrijft ook voor het Nederlandse ondernemerschap onderwijs en voor de ondersteuning/ advisering van ondernemers. Er zouden meer ondernemers kunnen starten als

Ondernemerschap zich losmaakt van het domein van de economie

In Nederland is het thema ‘ondernemerschap’ ondergebracht bij de economische richtingen. De focus ligt op het maken van businessplannen en het onder de knie krijgen van marketing & salestechnieken.

Op zich is daar natuurlijk helemaal niets mis mee, als we ons maar realiseren dat we hiermee geen ondernemers kweken. Immers een schrijver van een goed businessplan is niet ook per definitie een goede ondernemer.

Faltin geeft aan dat ondernemerschaponderwijs zich onafhankelijk moet maken van het economische domein. Ondernemerschap onderwijs verdient een eigen plaats.
Een onafhankelijkheidsverklaring is nodig om het ondernemerschaponderwijs de status te geven die nodig is om het effectief te maken.

Verklaring van onafhankelijkeid

We de begeleiding van ondernemers aanpassen aan de tijd

Een ondernemer wordt in Nederland vooral gezien als eigenaar van de onderneming en degene die alles in de onderneming doet. Hij is verantwoordelijk voor het voortbestaan en de continuïteit van de onderneming.  De klassieke fulltime ondernemer, druk met zijn werk, geen tijd voor het gezin, hij maakt zo’n 70 tot 80 uren per week, we kennen hem allemaal.
Ook de starterbegeleiding is georganiseerd vanuit dit principe. Zowel bij de Kamer van Koophandel als bij de banken krijgen ondernemers vragen en opmerkingen als: U gaat toch wel fulltime ondernemen? Uw onderneming zal al uw aandacht opeisen…; Heeft u er wel goed over nagedacht, kunt u het financieel allemaal rond maken? Natuurlijk willen we wel de zekerheid dat we ons geld terug krijgen, daarvoor moet er een minimaal aantal uren in de onderneming worden gemaakt en anders wordt u ook door de belastingdienst niet als ondernemer aangemerkt; Heeft u al een business plan? Die willen we graag met u bespreken…

Allemaal opmerkingen en vragen die betrekking hebben op de financiële kant en de haalbaarheid van de zaak. Om aan al deze eisen te kunnen voldoen, is de ondernemer de hele dag in touw met bedrijfsadministratieve en management processen; hij werkt zich een slag in de rondte en zijn hoofd zit vol. Hij heeft geen tijd meer voor zijn kerntaak: het ondernemen. Hij is ‘een topsporter met masochistische neigingen.’(Faltin)

Ondernemerschaponderwijs moet gericht zijn op de innovatieve rol van de ondernemer. Immers zijn idee, tot concept uitgewerk,  is de basis van de onderneming.

Het Nederlandse onderwijssysteem meer tot ondernemerschap zou opleiden

Faltin roept met zijn boek iedereen op ondernemer te worden. Hij geeft aan dat er geen betere alternatieven zijn!

Maar… is ons onderwijs wel ingericht op het zelfstandig ondernemerschap?
Het (hoger)beroepsonderwijs heeft tot doel beroepsprofessionals af te leveren. En dat zijn de mensen die voldoen aan de beschrijving van het competentieprofiel. Mensen worden binnen streng omlijnde kaders opgeleid om te passen binnen hun beroepsprofiel.

Deze zienswijze gaat er niet vanuit dat mensen hun eigen baan creëren, daarvoor is meer nodig dan de lijst met competenties.
Als je echt mensen met een ondernemende houding wilt dan is een ander soort onderwijs nodig.

Traditionele eisen aan de kenniseisen voor de oprichter
✔ boekhouden
✔ balans
✔ controling
✔ ervaring in de branche
✔ arbeids- ondernemings- en belastingrecht
✔ ervaring in onderhandelen
✔ management & organisatie
✔ personeelsmanagement
✔ magazijnbeheer
✔ marketing & verkoop
✔ communicatie met klanten
✔ financiering
✔ PR
✔ internationaal betalingsverkeer financiële planning
✔ SWOT-analyse
✔ Research & Development
✔ inleiding arbeidsrecht
✔ 5 krachten analyse
✔ Belastingproblematiek voor starters
✔ doelgroepenanalyse
✔ Risico management
✔ Theorie en praktijk van personeelsmanagement
✔ Business-to-Business-Marketing
✔ databeveiligingssystemen
✔ marketing voor oprichters
✔ strategisch management
✔ Inleiding in de boekhouding
Etc.

Moderne eisen aan de kennis van de oprichter
✔ een eigen innovatief concept ontwikkelen
✔ implementatie van het concept
✔ het verder ontwikkelen van het concept
✔ aanpassingen aanbrengen op basis van veranderende omstandigheden
✔ medewerkers voor het concept kunnen enthousiasmeren
✔ de markt in de gaten houden
✔ vroegtijdig nieuwe trends en technologische ontwikkelingen signaleren
✔ beslissingen over de strategie voorbereiden en nemen
✔ De instantie voor alle principiële beslissingenFAQ