FAQ’sDe vragen zijn beantwoord door de vertaler van ‘Onderneem je leven zelf’. Fenny Lücker is Master in Entrepreneurship Education & Training. Naast haar ervaring als ondernemer en als docent ondernemerschap studeerde zij Entrepreneurship Education & Training aan de universiteit van Århus te Denemarken. Een van de bijzondere zaken van de IMEET-studie is dat docenten ondernemerschaponderwijs en adviseurs in ondernemerschap samen in de IMEET- opleiding zaten. In deze opleiding stond een soortgelijke visie op ondernemerschaponderwijs en begeleiding van ondernemers centraal, als die van Faltin. Zie voor informatie over de IMEET- opleiding: Aarhus School of Business

Tijdens de IMEET- studie werd onderzoek gedaan naar diverse vormen van
ondernemerschaponderwijs in onder andere Denemarken, Finland, Engeland, Nederland en Zuid-Afrika.

‘Bij onderwijs (niet alleen in ondernemerschap) is het belangrijk dat je weet wat  je studenten op welke manier kan bijbrengen. Ondernemerschaponderwijs staat (nog) in de kinderschoenen. Het boek van Faltin geeft focus in zowel het ondernemen als het onderwijs erin.


Questions